Sloophamer in Emmer-Compascuum: mogelijk woningbouw voor scholen en sporthal

Sloophamer in Emmer-Compascuum: mogelijk woningbouw voor scholen en sporthal

Woningbouwplan Koppelwijk

De tweede fase van het nieuwbouwplan Maatschappijweg-Koppelweg Oostzijde wordt nieuw leven ingeblazen

Vier scholen en een sporthal in Emmer-Compascuum worden gesloopt, en daarvoor komt mogelijk woningbouw in de plaats. De gemeente Emmen onderzoekt of er nieuwbouw kan komen.

Zeker is dat het dorp een gloednieuw kindcentrum en sporthal krijgt. Aan beide gebouwen wordt deze maand de laatste hand gelegd. De oplevering betekent wel het einde van een vijftal gebouwen in het veendorp zelf. Beide panden worden na de zomer in gebruik genomen.

Het nieuwe kindcentrum gaat onderdak bieden aan meerdere scholen: De Meent en De Runde (die samen verder gaan als fusieschool De Meende), De Braakhekke en De Triangel (gefuseerd tot De Braakhekke) en De Hoeksteen. Ook de voorscholen van Stichting Peuterwerk en kinderopvang De Veldwachter krijgen er een plekje. In totaal gaat het, buiten de voorschool om gerekend, om 245 kinderen.

Gras

Zowel de oude gebouwen van De Braakhekke, De Runde, De Meent, De Hoeksteen als de ‘oude’ Klabbe aan de Creel wacht de sloophamer. De Braakhekke is inmiddels verkocht aan woningbouwcorporatie Lefier die zich nog op toekomstplannen voor deze plek beraadt.

“We kijken of woningbouw op deze locaties mogelijk is, maar hierover zijn nog geen concrete afspraken gemaakt”, laat een woordvoerder weten. “Als er op het moment van slopen nog geen plannen zijn, dan komt er eerst gras.”

Daarnaast is de gemeente van plan om het uitbreidingsplan Maatschappijweg-Koppelweg OZ uit de ijskast te halen. De percelen uit de voorgaande fase zijn inmiddels allemaal bebouwd of verkocht, goed voor veertig tot vijftig woningen.

Slapend plan

De tweede fase werd in 2018 geschrapt. Als gevolg van de huizencrisis in voorgaande jaren bestond er nauwelijks tot geen belangstelling meer voor de locatie. Het slapende plan met destijds ruimte voor 32 woningen werd daarom door de gemeente geschrapt. Maar daar wordt nu op teruggekomen.

“Dit is inderdaad een locatie die we op de planning hebben staan voor dit jaar om te ontwikkelen”, laat een woordvoerder weten. “De exacte invulling wat betreft het aantal woningen en concretere planning is op dit moment nog niet bekend.”

Jongeren en starters

Dorpsvoorzitter Gerard Gustin is maar wat blij met deze laatste ontwikkeling. Want het dorpsbestuur heeft namelijk op deze stap aangedrongen, laat hij weten. “De eerste fase zit helemaal vol en de nog beschikbare kavels hebben er jarenlang leeg bijgestaan.”

Volgens hem biedt het plan nog ruimte voor maximaal veertig woningen. “Vooral starters en jongeren uit het dorp hebben hier baat bij. In de huidige woningmarkt wordt hen nauwelijks kansen geboden. Met dit initiatief moet dat tij worden gekeerd.”