Metingen smileys E-C

Dorpsbelangen Emmer-Compascuum en Emmer-Erfscheidenveen beschikken samen over 2 Smileys ten behoeve van snelheidsmetingen.

Deze Smileys circuleren door het dorp. Dit gaat in overleg tussen de besturen, veelal op basis van geluiden uit de bevolking. Doel van de Smileys is om de weggebruiker te attenderen op het rijgedrag. De wegen in het dorp zijn veelal lang en recht. Hierdoor komt het voor dat weggebruikers bewust of onbewust te hard rijden. We hopen juist de ‘onbewuste’ hardrijder hiermee te corrigeren.

Niet iedere locatie is geschikt voor een Smiley of een snelheidscontrole. Hierdoor kunnen we niet ieder verzoek vanuit de bevolking honoreren.

Elders op deze site worden de resultaten van de Smileys gepubliceerd.

Ook worden de resultaten gedeeld met de wijkagent, die deze resultaten meeneemt in de overweging om over te gaan tot snelheidscontroles.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben, dan kunt u contact opnemen met dorpsbelangen. Ook kunt u rechtstreeks contact opnemen met de wijkagent. Deze heeft wekelijks spreekuur in de Deele.