Meldpunt overlast

Meldpunt overlast

Dorpsbelangen heeft een meldpunt ingericht om uw meldingen van overlast door te geven:

overlast@dorpsbelangenec.nl

Er zijn een paar belangrijke uitgangspunten:

-Vermeld duidelijk het soort overlast

-Vermeld duidelijk de plek/omgeving van de overlast

-Vermeld duidelijk de datum en tijdstippen van de overlast

Het meldpunt is bedoeld om gedurende een langere periode in kaart te brengen waar er zich overlast voordoet en waar de overlast dan uit bestaat. De gegevens uit alle meldingen zullen we bundelen om zodoende een overzicht te krijgen. Deze gegevens gaan we bespreken met de politie en de gemeente. Wij nemen geen directe actie na een melding en raden u met klem aan om bij urgente zaken altijd de politie te bellen.

Uw meldingen blijven altijd anoniem, we zullen uw naam nooit bekendmaken. Het is echter ook niet de bedoeling dat u namen van overlastveroorzakers noemt in uw melding aan ons, deze zullen we ook meteen verwijderen.