Brede School Emmer Compascuum gaat door

Brede School Emmer Compascuum gaat door

Afgelopen week maakte de gemeente Emmen bekend dat de bouw van de Brede School Emmer Compascuum definitief door zal gaan. In deze Brede School zullen 4 basisscholen gehuisvest worden, namelijk: OBS De Runde, OBS De Meent, Braakhekkeschool en De Hoeksteen.

De gemeente maakte ook bekend dat OBS De Meent en OBS De Runde een verzoek tot fusie van de gemeente zullen krijgen, zij gaan dan, als de fusie door zal gaan, als één school in het nieuwe gebouw verder.

Samen met diverse partijen, waaronder Dorpsbelangen en de MR’en van de scholen zal een plan gemaakt worden voor de verkeersveiligheid. Met name de oversteekplaatsen Hoofdkanaal en De Runde zijn gevaarlijke plekken waar straks veel kinderen oversteken moeten om bij de nieuwe school te komen. De oude schoolgebouwen worden z.s.m. gesloopt tenzij er een concrete koper voor deze panden is. Leegstand en verwaarlozing van oude panden is onwenselijk.

Tot slot is de planning dat de scholen rond de zomervakantie van 2021 naar het nieuwe gebouw zullen verhuizen.