Nieuws

Afsluiting Wikkel verlengd

De gemeente Emmen heeft bekend gemaakt dat de afsluiting van de Wikkel is verlengd tot 16 november 2018. De kruising ter hoogte van de Paul Krugerbrug is weer vrijgegeven.  

Dorpsbelangen wil snelheidscontroles Kanaal A en De Creel

Dorpsbelangen heeft de politie dringend verzocht om snelheidscontroles te gaan houden op Kanaal A in de 30 km zone bij OBS De Dreef én in De Creel (omleidingsroute i.v.m. afsluiting kruising Paul Krugerbrug). Op beide locaties hangt sinds enige tijd een zogenaamde snelheidsmiley. Metingen van de smileys wijzen uit dat op Kanaal A bijna 90%…
Lees meer

Sint Maarten Emmer Compascuum

Na vragen van inwoners over de viering van Sint Maarten op zondag 11 november hebben wij overleg gevoerd met de Ondernemersvereniging Emmer Compascuum. Na dit overleg hebben wij besloten om aan de inwoners te adviseren Sint Maarten gewoon op zondag 11 november te lopen en dus niet te verplaatsen. De Ondernemersvereniging heeft namens de aangesloten…
Lees meer

Snelheids Smiley opgehangen in de Creel

Na overleg met de wijkagent is in de Creel een zogenaamde Snelheids Smiley opgehangen. Dit i.v.m. de meldingen over hard rijdend verkeer. Vanwege de omleiding door de stremming van het kruispunt bij de Paul Krugerbrug is het hier ook nog eens erg druk. Aanstaande maandag vindt er overleg plaats tussen Dorpsbelangen, de gemeente en de…
Lees meer

Overlast door omleiding verkeer

Bij Dorpsbelangen zijn diverse meldingen binnengekomen over de omleidingsroute vanwege de afsluiting van het kruispunt bij de Paul Krugerbrug. Inwoners van de straten rond de sporthal, De Deele en de Boni maken zich zorgen over het vele (vracht)verkeer wat hier nu langs gaat. Vandaag, vrijdag 5 oktober, hebben wij contact opgenomen met de gemeente Emmen.…
Lees meer

Snelheidssmiley geplaatst op Kanaal A

Op donderdag 20 september is aan Kanaal A, in de 30 KM zone bij OBS De Dreef een zogenaamde “Snelheids Smiley” geplaatst. Enige tijd geleden hebben de dorpsvertegenwoordigingen van Emmer Compascuum en Emmer Erfscheidenveen in gezamenlijkheid deze smiley aangeschaft. Naast de preventieve werking van de smiley, kan deze ook uitgelezen worden. Op basis van de…
Lees meer

Agenda Ledenvergadering 11 juli 2018

Beste inwoners, Op onze website kunt u op de pagina “Downloads” de uitnodiging en agenda voor de Algemene Ledenvergadering vinden die gehouden wordt op woensdag 11 juli om 20:00 uur in De Deele. Kandidaat bestuursleden kunnen zich tot uiterlijk 4 juli nog aanmelden zoals wij reeds eerder communiceerden.  

Dorpsbelangen wijzigt statuten; alle inwoners zijn lid

Op woensdag 6 juni is er een Algemene Ledenvergadering gehouden, tijdens deze vergadering stelden de leden de nieuwe statuten vast. Alle inwoners van het werkgebied van Dorpsbelangen zijn nu lid geworden. Lees hier de complete nieuwsbrief én de uitnodiging voor de nieuwe algemene ledenvergadering voor alle inwoners.  

Ontwikkelingen Centrumgebied

Dorpsbelangen is door de gemeente Emmen bijgepraat over de ontwikkelingen van het centrumgebied Emmer Compascuum. Dit was een positief gesprek en biedt goede perspectieven voor verdere samenwerking met de gemeente Emmen. Afgesproken is dat op korte termijn er een vervolgafspraak komt om meer concreet invulling te geven aan de plannen. Dorpsbelangen wil graag dat de…
Lees meer

Oproep aan de leden van Dorpsbelangen

Beste Leden van Dorpsbelangen, Bij deze roept het bestuur de clubs en verenigingen die lid zijn van Dorpsbelangen op voor een Algemene Ledenvergadering, tijdens deze vergadering zullen wij onder andere de gewijzigde statuten aan u voorleggen ter goedkeuring. Deze vergadering vindt plaats op:  Woensdag 6 juni in De Deele, aanvang 19:30.  De stukken zoals de…
Lees meer